Πουλάκης Νικόλαος


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1988: Πτυχίο Φυσικής, Τμ. Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
 • 1997: Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Φασματοσκοπική Μελέτη Raman Υπεραγωγών της Σειράς YBCO», Τομέας Φυσικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Μετρήσεις δινορρευμάτων σε εφαρμογές μη-καταστροφικού ελέγχου (ECNDT)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για μέτρηση και αναγνώριση φορτίων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης (Non-Intrusive Load Monitoring – NILM)
 • Εφαρμογές των υπεραγωγών υψηλών θερμοκρασιών (HTS) στην υψηλής ευαισθησίας μετρήσεις μαγνητικών πεδίων – Μαγνητόμετρα SQUID (Superconducting QUantum Interference Device)
 • Ανάπτυξη διατάξεων HTS για εφαρμογές σε μαγνητική αποθήκευση ενέργειας (Superconducting Magnetic Energy Storage – SMES) και εξομάλυνση φορτίου σε μικρής κλίμακας ηλεκτρικά δίκτυα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • Bouhouras, A.S., Gkaidatzis, P.A., Panagiotou, E., Poulakis, N., Christoforidis, G.C., “A NILM algorithm with enhanced disaggregation scheme under harmonic current vectors”, Energy and Buildings, 183, pp 392-407, 2019
 • Bouhouras, A.S., Gkaidatzis, P.A., Chatzisavvas, K.C., Panagiotou, E., Poulakis, N., Christoforidis, G.C., “Load signature formulation for non-intrusive load monitoring based on current measurements”, Energies, Vol. 10, p. 538, 2017.
 • Lucio Barbato, Nikolaos Poulakis, Antonello Tamburrino, Theodoros Theodoulidis, Salvatore Ventre, “Solution and extension of a new benchmark problem for eddy-current nondestructive testing”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 51, p. 7047881, 2015.
 • Roberto Miorelli, Christophe Reboud, Theodoros Theodoulidis, John Martinos, Nikolaos Poulakis, and Dominique Lesselier, “Coupled approach VIM–BEM for efficient modeling of ECT signal due to narrow cracks and volumetric flaws in plana rlayered media”, NDT&E International, Vol. 62, pp. 178–183, 2014.
 • Ch. Voulgaraki, N. Poulakis, T. Theodoulidis, "Theoretical simulations and quantitative magnetic field measurements for eddy-current testing using an HTS SQUID system", IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol.23, No.4, pp.1603012(1-12), 2013.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 68151

Προσωπική ιστοσελίδα: http://oldwww.teiwm.gr/site/poulakis