Φιλιππίδης Κωνσταντίνος


ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1996 Διδακτορικό στη Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, New York University

1993 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, New York University

1989-1991 Μεταπτυχιακός Υπότροφος ΕΚΕΦΕ Δημόκριτου

1990 Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, υπολογισμοί ανώτερης τάξης και φαινομενολογικοί έλεγχοι του καθιερωμένου προτύπου σε επιταχυντές σωματιδίων υψηλής ενέργειας,

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Kofou, I., Philippides, K., 2017. Can teaching of forces enforce language learning? Research Papers in Language Teaching and Learning Volume 8 Issue 1, 120-135 

Kofou, I., Philippides, K., Gavriilidou V., 2016. Experimental teaching of Sciences in the English language (CLIL), MIBES TRANSACTIONS-International journal on Management of Innovative Business & Education Systems, Volume 10, Issue 2, 35-42

Philippides, K., 2016. How much can little data reveal? The effect of science club participation on final exam outcomes, The International Journal of Assessment and Evaluation, Volume 23, Issue 1, 35-41

Passera, M., Philippides, K., Sirlin, A., 2011. Observations on the radiative corrections to pion β decay, Physical Review D 84, 09403

Papavassiliou, J., Philippides, K., 2000. A method for determining anomalous gauge boson couplings from e+ e- experiments, Physical Review D 62, 05301

Papavassiliou, J., Philippides, K., 1999. Probing the WWγ vertex at hadron colliders, Physical Review D 60, 113007

Philippides K., Stirling, W.J., 1999. Restoring good high energy behaviour in Higgs production via W fusion in LHC, European Physical Journal C19, 181-195

Philippides, K., Sirlin, A., 1999. Consistency condition for the Pinch Technique Self-Energies at Two Loops, Nuclear Physics B 477, 59-64.

Philippides, K., Sirlin, A., 1996. Application of the Pinch Technique to neutral current amplitudes and the concept of the Z mass, Physics Letters B 367, 377-385.

Papavassiliou, J., Philippides, K., Sasaki, K., 1995. Two loop electroweak corrections to the ρ parameter beyond the leading approximation, Physical Review D 53, 3942-3961.

Papavassiliou, J., Philippides, K., 1993. Gauge invariant three boson vertices in the Standard Model and the static properties of the W, Physical Review D 48, 4255-4268.

Diakonos, F.K., Korakianitis, O., Papadopoulos, C.G., Philippides, C., Stirling, W.J., 1993.  W+γ+jet production as a test of the electromagnetic coupling of W at LHC and SSC, Physics Letters B 303, 177-182.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56500

Προσωπική ιστοσελίδα: https://mech.uowm.gr/%ce%ba%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b9%cf%80%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82/