Γκαϊδατζης ΠασχάληςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • 2014: Δίπλωμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • 2020: Διδακτορικός Τίτλος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. “Βέλτιστη Διαστασιολόγηση μονάδων Διανεμημένης Παραγωγής στα Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.”
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Διανεμημένοι ενεργειακοί Πόροι
  • Λειτουργία και σχεδιασμός στα δίκτυα διανομής
  • Διαχείριση από την πλευρά της ζήτησης
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Μέσα αποθήκευσης
  • Απόκριση-ζήτησης
  • Αποσυνάθροιση
  • Βελτιστοποίηση στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Bouhouras, A. S., Gkaidatzis, P. A., Panagiotou, E., Poulakis, N., & Christoforidis, G. C. (2019). A NILM algorithm with enhanced disaggregation scheme under harmonic current vectors. Energy and Buildings, 183, 392-407.
 2. Bouhouras, A. S., Sgouras, K. I., Gkaidatzis, P. A., & Labridis, D. P. (2016). Optimal active and reactive nodal power requirements towards loss minimization under reverse power flow constraint defining DG type. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 78, 445-454.
 3. Gkaidatzis, P. A., Bouhouras, A. S., Sgouras, K. I., Doukas, D. I., Christoforidis, G. C., & Labridis, D. P. (2019). Efficient RES penetration under optimal distributed generation placement approach. Energies, 12(7), 1250.
 4. Karadimos, D. I., Karafoulidis, A. D., Doukas, D. I., Gkaidatzis, P. A., Labridis, D. P., & Marinopoulos, A. G. (2017, June). Techno-economic analysis for optimal energy storage systems placement considering stacked grid services. In 2017 14th International Conference on the European Energy Market (EEM) (pp. 1-6). IEEE.
 5. Gkaidatzis, P. A., Bouhouras, A. S., Doukas, D. I., Sgouras, K. I., & Labridis, D. P. (2016, June). Application and evaluation of UPSO to ODGP in radial Distribution Networks. In 2016 13th International Conference on the European Energy Market (EEM) (pp. 1-5). IEEE.
 6. Koukaras, P., Gkaidatzis, P., Bezas, N., Bragatto, T., Carere, F., Santori, F., ... & Tzovaras, D. (2021). A Tri-Layer Optimization Framework for Day-Ahead Energy Scheduling Based on Cost and Discomfort Minimization. Energies, 14(12), 3599.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56500

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/Paschalis_Gkaidatzis