ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 v2.0

09-03-2023


Οι αλλαγές της τρέχουσας έκδοσης είναι οι εξής:

  • 8ο Εξάμηνο/Κατ. Υπολογιστών: Μεταφορά του μαθήματος "Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών" του κ. Πρωτοψάλτη την Πέμπτη, από 9:00-11:00 σε 13:00-15:00.
  • 8ο Εξάμηνο/Κατ. Ενέργειας: Μεταφορά του μαθήματος "Υψηλές Τάσεις Ι" του κ. Δάτσιου την Τρίτη, από 17:00-21:00 σε 15:00-19:00