Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 6:00

31-01-2023


Διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 389/28-01-2023 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 6:00.

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 8) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/3615b6dc4d0eb8f5224abccfecd525e05a9b.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.