Προβολή της ταινίας Ο Ψαλιδοχέρης

08-12-2022


Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση κινηματογραφικής προβολής.
Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη 15/12/2022 στις 7.30μμ θα προβληθεί η ταινία Ο Ψαλιδοχέρης του Tim Burton στο κτίριο του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στο Πάρκο του Αγίου Δημητρίου, στον 1ο όροφο, στην πόλη της Κοζάνης. Η προβολή είναι δωρεάν.

Τίτλος: Προβολή της ταινίας Ο Ψαλιδοχέρης
Στόχος:

1. Κοινωνικοποίηση φοιτητών/ τριων ΠΔΜ.

2. Ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας μέσω της τέχνης.

3. Σύνδεση φοιτητικού πληθυσμού με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Πότε: Πέμπτη 15/12/2022 στις 7.30μμ
Πού:

Στον χώρο του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου, στον 1ο όροφο

Υπεύθυνες:

Σεψά Ελπίδα- Ψυχολόγος ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. Κοζάνης
Τουρτουρίδου Μαρία- Ψυχολόγος ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. Πτολεμαΐδας
Τσινούλη Άννα- Ψυχολόγος ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. Γρεβενών και ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. Κοζάνης