Ανακοίνωση Προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 του Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»

29-07-2022


Ανακοίνωση Προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 του Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»