Ζυγκιρίδης Θεόδωρος


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Αναπληρωτής Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1995 - 2000: Διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 • 2000 - 2006: Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 • Θέμα διδακτορικής διατριβής: “Ανάπτυξη βελτιστοποιημένων σχημάτων πεπερασμένων διαφορών ανώτερης τάξης για την ακριβή επίλυση ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων στο πεδίο του χρόνου”
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Υπολογιστικός ηλεκτρομαγνητισμός
  Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών, πεπερασμένων στοιχείων, πεπερασμένων όγκων για χρονικά εξαρτημένα ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα.
 • Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου
  Κλασικές και μη συμβατικές τεχνικές, άμεσοι και έμμεσοι αλγόριθμοι, υβριδικά σχήματα, τεχνικές διακριτοποίησης ανώτερης τάξης, καμπυλόγραμμα συστήματα συντεταγμένων κλπ.
 • Ελαχιστοποίηση σφαλμάτων και βελτιστοποιημένοι αλγόριθμοι
  Τεχνικές μείωσης σφαλμάτων φάσης, βελτίωση σε μονοσυχνοτική ή ευρυζωνική βάση, γενίκευσησε χώρους με απώλειες, ξεχωριστή ή ταυτόχρονη αντιμετώπιση χωρο-χρονικών σφαλμάτων, βελτιωμένοι χρονικοί ολοκληρωτές, προσδιορισμός βέλτιστου χρονικού βήματος, διακριτοποίηση διεπιφανειών κλπ.
 • Υπολογιστική μοντελοποίηση προβλημάτων με αβεβαιότητες
  Στοχαστικές τεχνικές FDTD, πολυωνυμικό χάος, παρεμβατικοί (intrusive) στοχαστικοί αλγόριθμοι, collocation μέθοδοι και αραιά πλέγματα (sparse grids), compressed sensing, μέθοδοι Monte-Carlo.
 • Παραλληλοποίηση αλγορίθμων σε κάρτες επεξεργασίας γραφικών
  Ελαχιστοποίηση χρόνων εκτέλεσης προσομοιώσεων, επιτάχυνση άμεσων (explicit) μεθόδων και έμμεσων (implicit) αλγορίθμων, υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών.
 • Μοντελοποίηση και προσομοίωση ρεαλιστικών προβλημάτων
  Επιδράσεις ΗΜ ακτινοβολίας σε βιολογικούς ιστούς, προσδιορισμός πεδίων από κεραυνικά πλέγματα, προβλήματα ΗΜ συμβατότητας, διατάξεις μεταϋλικών, νανοϋλικών και γραφενίου, οπτικά φίλτρα, ασύρματη μεταφορά ισχύος, κεραίες, ασύρματη διάδοση κλπ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • A. D. Papadopoulos, T. T. Zygiridis, E. N. Glytsis, N. V. Kantartzis, and T. D. Tsiboukis, “Performance analysis of waveguide-mode resonant optical filters with stochastic design parameters,” Appl. Opt., vol. 57, no. 12, pp. 3106-3114, 2018.
 • T. T. Zygiridis, “Improved unconditionally-stable FDTD method for three-dimensional wave propagation problems,” IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 65, no. 6, pp. 1921-1928, June 2017.
 • T. T. Zygiridis, N. V. Kantartzis, C. S. Antonopoulos, and T. D. Tsiboukis, “Efficient integration of high-order stencils into the ADI-FDTD method,” IEEE Trans. Magn., vol. 52, no. 3, #7201704, Mar. 2016.
 • G. G. Pyrialakos, T. T. Zygiridis, N. V. Kantartzis, and T. D. Tsiboukis, “GPU-based calculation of lightning-generated electromagnetic fields in 3-D problems with statistically defined uncertainties,” IEEE Trans. Electromagn. Compat., vol. 57, no. 6, pp. 1556-1567, Dec. 2015.
 • T. T. Zygiridis and T. D. Tsiboukis, “Optimized three-dimensional FDTD discretizations of Maxwell’s equations on Cartesian grids,” J. Comp. Phys., vol. 226, no. 2, pp. 2372-2388, Oct. 2007.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56533

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/tzygiridis/