Εξεταστική για τους επί πτυχίω φοιτητές

10-05-2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές, που περάτωσαν την κανονική φοίτηση των πέντε (5) ετών, και βρίσκονται στο 12ο εξάμηνο σπουδών και πάνω, να δηλώσουν στη Γραμματεία μόνο τα χειμερινά μαθήματα στα οποία προτίθενται να εξεταστούν στην επί πτυχίω εξεταστική στέλνοντας e-mail στο icte@uowm.gr και γράφοντας μόνο: Ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, εξάμηνο, και τα χειμερινά μαθήματα (που χρωστούν για τη λήψη πτυχίου) έως την Τετάρτη 16/5/2018.