Πρόσκληση συμμετοχής στην Ομάδα Ανοιχτών Τεχνολογιών

13-03-2018

Στα πλαίσια συμμετοχής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ, παρακαλώ όποιος φοιτητής ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην Ομάδα Ανοιχτών Τεχνολογιών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην κ. Λούτα (louta@uowm.gr). Ενδεικτικά, αναφέρονται ακολούθως κάποιοι από τους πρώτους στόχους της Ομάδας Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Πρώτος στόχος : προώθηση συμμετοχής φοιτητών του ιδρύματος στο google summer of code 2018 (βλ. συνημμένο αρχείο).

Δεύτερος στόχος : ενίσχυση / υποστήριξη υλοποίησης της πρότασης του ΕΕΛΛΑΚ για δημιουργία εργαστηρίου ανοιχτών τεχνολογιών (open Lab) του Δήμου Κοζάνης.


Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 35 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we- do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).


Αρχεία:

googlesoc2018.pdf