Χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών

21-03-2013


Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην αριθμ. 80/14-03-2013 συνεδρία της ενέκρινε τη χορήγηση των δύο ανταποδοτικών υποτροφιών που είχαν προκηρυχθεί, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των εργαστηρίων και της βιβλιοθήκης του Τμήματος, στους παρακάτω φοιτητές του Τμήματός μας:

 

 1. Πετρουσόβ Ιωάννη (ΑΕΜ 343)

 

 2. Φετινίδη Αναστάσιο (ΑΕΜ 263)