Δήλωση μαθήματος "Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση"

19-03-2013


Όσοι φοιτητές εξετάστηκαν επιτυχώς στο μάθημα «Εισαγωγή στην Κοινωνική Σκέψη» και επιθυμούν να δηλώσουν και το μάθημα «Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση» του 4ου εξαμήνου, μπορούν να προσέλθουν στη γραμματεία για να το δηλώσουν.