Νέα ανακοίνωση για το στεγαστικό επίδομα

15-03-2013


Από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι η 29η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή, είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από τους φοιτητές προς τις Γραμματείες των Τμημάτων τους για την υποβολή δικαιολογητικών για τη λήψη του στεγαστικού επιδόματος