Παράταση Ανάληψης Διπλωματικών Εργασιών εαρ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018

08-03-2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης διπλωματικών εργασιών, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, ότι παρατείνεται η κατάθεση στη Γραμματεία των εντύπων Ανάληψης Διπλωματικών Εργασιών, με τον τίτλο της εργασίας γραμμένο και στην αγγλική γλώσσα, έως την Παρασκευή 16/3/2018.