Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος "Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων"

28-08-2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η εξέταση του μαθήματος "Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων" του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/9/2017 και ώρες 10.00-12.00, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.