Αναζήτηση απολεσθέντων αντικειμένων

16-06-2017

Στη Γραμματεία του Τμήματος έχουν παραδοθεί διάφορα αντικείμενα (προσωπικά είδη, ρουχισμός κτλ) που έχουν βρεθεί κατά καιρούς στους χώρους του κτιρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία για να αναζητήσουν τα χαμένα τους αντικείμενα.