Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

20-02-2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν τις Διπλωματικές τους Εργασίες ότι οι ημερομηνίες που έχουν οριστεί είναι οι εξής:

 

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017      και           Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017


Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να παρουσιάσουν τη Διπλωματική τους Εργασία κατά την ημερομηνία 1 Μαρτίου 2017 θα πρέπει να την καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος σε 3 αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD σε μορφή pdf).

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να παρουσιάσουν τη Διπλωματική τους Εργασία κατά την ημερομηνία 8 Μαρτίου 2017 θα πρέπει να την καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος σε 3 αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD σε μορφή pdf). 

                                                                                                                Από τη Γραμματεία