Ανάληψη Διπλωματικών Εργασιών εαρ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017

13-02-2017

Ανάληψη Διπλωματικών Εργασιών εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης διπλωματικών εργασιών, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, ότι μπορούν να καταθέτουν στη Γραμματεία τα έντυπα Ανάληψης Διπλωματικών Εργασιών από τη Δευτέρα 20/2/2017 έως τη Δευτέρα 13/3/2017.

Από τη Γραμματεία