Γενικές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Αναπλήρωση μαθήματος Τηλεπισκόπησης 19-12-2018
Αναπλήρωση μαθήματος Γραμμικής Άλγεβρας 19-12-2018
Υποβολή αίτησης σίτισης φοιτητών με μετεγγραφή λόγω αδελφών φοιτητών ακ. έτους 2018-2019 14-12-2018
Επείγουσα ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις 03-12-2018
Ημερίδα της FITCE - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 03-12-2018
Δελτίο Τύπου - Ρομποτική Ομάδα 23-11-2018
Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών για τις μετεγγραφές λόγω αδελφών φοιτητών ακ. έτους 2018-2019 22-11-2018
Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών για τις μετεγγραφές και για τη σίτιση ακ. έτους 2018-2019 14-11-2018
Αποτελέσματα μετεγγραφών 2018 – βάσεις – υποβολή ενστάσεων 08-11-2018
Εξέταση ενστάσεων για σίτιση φοιτητών (πρωτοετών και παλιών ετών) των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 08-11-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 07-11-2018
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Έναρξη Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης Α Περιόδου 2018-2019 06-11-2018
Aιτήσεις μετεγγραφής για τους εισαχθέντες με την κατηγορία των παθήσεων σε ποσοστό θέσεων 5% και η υποβολή δήλωσης αποποίησης μετεγγραφής για τα αδέλφια φοιτητές 01-11-2018
Αναζήτηση απολεσθέντων κλειδιών 01-11-2018
Αιμοδοσία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 31-10-2018